عبارت COP که مخفف Coefficient of Performance است به معنای ضریب عملکرد است و نشان دهنده میزان کارایی سیستم ها و دستگاه های گرمایشی-سرمایشی است. اصطلاحات COP (ضریب عملکرد) و EER (نسبت بازدهی انرژی) هر دو برای توصیف میزان راندمان گرمایش و سرمایش دستگاه تهویه مطبوع شما استفاده می‌شوند. اصطلاح COP با نسبت اتلاف گرما و میزان مصرف برق تعریف می شود و نشانگر نرخ و میزان راندمان یا بهره وری دستگاه شما است. بطور خلاصه میتوان گفت که هرچه نرخ COP بالاتر باشد، سیستم با کارایی و بهره وری بیشتری فعالیت می کند. نرخ COP یا ضریب عملکرد از طریق میزان سرما/گرمای تولید شده توسط دستگاه (برحسب BTU در ساعت) در نسبت با انرژی الکتریکی ورودی به دستگاه بدست میاید.

چرا باید COP یا ضریب عملکردی دستگاه را محاسبه کنیم؟

از آنجا که در دستگاه های گرمایشی/سرمایشی، محاسبه عملکرد سیستم مهم است پس میتوان گفت که هرچه عدد COP بیشتر باشد پس دستگاه بهتر و کارآمدتر کار می کند. همچنین نرخ COP پایین نیز تأثیرات منفی بسیاری در کارکرد دستگاه در پی دارد که عموماً منتج به افزایش هزینه های مصرفی کاربر خواهد بود. بنابراین نظارت مداوم بر روی میزان ضریب عملکرد یا COP دستگاه میتواند تصویر کاملی از عملکرد یک سیستم گرمایشی/سرمایشی در طول زمان به ما ارائه دهد.

اندازه گیری COP اجازه می دهد:

1. امکان بهبود مداوم کارایی دستگاه

2. واکنش مناسب در صورت تغییر نرخ COP

سه عامل بیرونی که می توانند به طور مستقیم بر میزان مصرف چیلر یا دستگاه های سرمایشی و خنک کننده تأثیر بگذارند:

- بار (به مصرف دستگاه خنک کننده بستگی دارد)

- درجه حرارت بیرون (و رطوبت گاهی اوقات)

- دمای خنک کننده

برای انجام صرفه جویی در مصرف انرژی با مقررات ، باید دستگاه را هنگامی مدیریت كنیم كه فاكتورهای بیرونی تحول پیدا كنند تا مصرف كمتری از دستگاه داشته باشند. در نتیجه، با نظارت مداوم COP ایده اجرای یک سیستم تهویه مطبوع و یا چیلر کارآمد واقعیت می یابد.

توصیه می شود که با نظارت صحیح و مداوم نرخ عملکرد و میزان مصرف انرژی دستگاه های برودتی و تهویه مطبوع، از هزینه های اضافی آتی و ناگهانی به کاربر جلوگیری شود. پس میتوان گفت که با تشخیص صحیح و کارشناسانه کاهش سطح کارآیی دستگاه های تهویه مطبوع (بویژه در تابستان) و با انجام اقدامات پیشگیرانه، میتوان از هدر رفت زمان، پول، انرژی و سایر خسارات احتمالی جلوگیری کرد. نکته مهم تر اینکه با این اقدامات پیشگیرانه از خرابی دستگاه تهویه مطبوع کاربر و همچنین از انتشار گازهای گلخانه ای CO2 و آلودگی های زیست محیطی جلوگیری کرد.