فن کویل‌ها

فن کویل‌ها معمولاً به صورت سیکل و درون یک مبدل حرارتی جریان دارند و به عنوان یک محصول جانبی لازم، حرارتی که از مایع جذب شده یا باید به محیط خارج دفع شود ‌را بکار میروند. نگرانی‌هایی در مورد طراحی و انتخاب چیلرها وجود دارد. این نگرانی‌ها شامل، کارایی، بازده، تعمیر و نگهداری، آسیب‌پذیری‌های محیطی است.

چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی

چیلر چیست چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم می‌شوند. شکل دیگر تقسیم‌بندی چیلرها بر اساس شکل خنک شدن ماده مبرد است که به سه دسته آب خنک، هوا خنک و تبخیری تقسیم‌بندیمی‌شوند.چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی باعث ایجاد برودت و سرما می‌شوند.

چیلر تراکمی

در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکممی‌گردد (فشار ان افزایش میابد). این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می‌گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین دچار کاهش فشار انی شده و وارد فضای خنک‌کننده (اواپراتور) می‌شود که این کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سردکننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود
چیلر چیست از محیط خنک‌کننده، باعث کاهش دمای فضای خنک‌کننده می‌گردد. پس از تبخیر این گاز به کمپرسور منتقل می‌شود و این سیکل تکرار می‌شود.

چیلر چیست و کاربرد آن

با عبور بخار با سرعت در یک مسیر، هوای کندانسور مکیده می‌شود. خلاء در کندانسوربه علت تبدیل بخار به اب و کاهش حجم بخار نسبت به آب ایجاد می‌گرد. چیلر تراکمی هواخنک، از انواع چیلرهایی هستند که بر اساس سیکل تبرید تراکمی کار می‌کنند. عمل خنک‌سازی کندانسور در این چیلرها با عبور هوای اجباری از روی کویل انجام می‌گیرد، به همین دلیل به آن چیلر هواخنک گفته می‌شود. از این
چیلر چیست دستگاه‌ها جهت تهویه مطبوع در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و همچنین در برخی صنایع جهت خنک سازی پروسه‌های تولید استفاده می‌شود.

انواع چیلر تراکمی

⦁چیلر تراکمی با کمپرسور رفت‌وبرگشتی
⦁چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو
⦁چیلرهای تراکمی با کمپرسور اسکرال
⦁چیلرهای تراکمی با کمپرسور سانتریفیوژ
⦁کنترل‌کننده‌های فشار در چیلر تراکمی

کنترل فشار بالا و پایین

فن کویل‌ها این وسیله جهت کنترل کردن فشار دستگاه می‌باشد، دو لوله موئین در این کنترل وجود دارد که لوله LP را به قسمت مکش کمپرسور متصل کرده و لوله HP را به قسمت فشار بالا. در سیستم چیلر کمپرسور باید با فشار مکش و دهش معینی کار کند. هرگاه از این فشار کمتر یا بیشتر شود این کنترل عمل کرده و دستگاه را خاموش می‌کند. کنترل فشار بالا و پایین قابل تنظیم می‌باشد.چیلر چیست اگر کمپرسور بر اثر فشار بالا قطع شود باید از سیستم رفع عیب شده و کلید ریست را فشار دهیم ولی اگر بر اثر فشار پایین قطع شود دوباره بر اثر افزایش گاز دستگاه روشن می‌شود.

کنترل فشار روغن

چیلر چیست این وسیله جهت کنترل کردن مداوم فشار روغن کمپرسور می‌باشد. اگر در کمپرسور فشار روغن نباشد باعث صدمه دیدن آن می‌شود. کنترل روغن دارای دو لوله موئین می‌باشد که یکی از آن‌ها به چیلر چیست قسمت ساکشن (مکش) کمپرسور و دیگری به قسمت فشار روغن کمپرسور متصل می‌شود. بین فشار مکش کمپرسور و فشار روغن باید حداقل ۱۰ psi فشار باشد در غیر این صورت کنترل روغن
فرمان قطع می‌دهد. هنگامی که کنترل روغن احساس کند که فشار زیر ۱۰ psi است یک هیتر درداخل کنترل روغن شروع به گرم شدن می‌شود و پس از تقریباً ۹۰ ثانیه حرارت هیتر باعث قطع شدن چیلر چیست جریان شده و کمپرسور خاموش می‌شود.

ساختمان چیلر تراکمی

⦁الکتروموتور: میل لنگ کمپرسور را به حرکت درمی‌آورد حرکت دورانی میل لنگ باعث حرکت رفت و برگشت پیستون در داخل سیلندر می‌گردد در نتیجه گاز مبرد در کمپرسور متراکم می‌شود.
⦁کوپلینگ: جفت‌کننده محور الکترو موتور با محور میل لنگ کمپرسور است.
⦁کمپرسور: گاز خروجی از اواپراتور را متراکم کرده وارد کندانسور می‌کند.
⦁لوله رانش: گاز خروجی از کمپرسور را به کندانسور هدایت می‌کند.
⦁کندانسور: کندانسور این چیلر از نوع پوسته و لوله است در داخل پوسته گاز مبرد و در داخل لوله‌ها آب خنک جریان دارد. گاز داغ و متراکم توسط لوله وارد پوسته کندانسور می‌شود. به علت تماس با لوله‌های مسی حاوی آب خنک، خنک شده به مایع تبدیل می‌شود و از پایین از طریق لوله خارج می‌شود. آب جریانی از طریق لوله وارد کندانسور شده و از طریق لوله خارج می‌شود. آب خروجی چیلر چیست از کندانسور به برج خنک کن هدایت می‌شود تا پس از خنک شدن دوباره به کندانسور برگردد.

لوله خروج مایع مبرد از کندانسور

فن کویل‌ها شیر سرویس کندانسور: برای بستن لوله خروج مبرد از کندانسور در مواقع سرویس و تعمیرات و توقف طولانی دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.شیر تغذیه ماده مبرد: برای شارژ سیستم استفادهمی‌شود.

خرید چیلر چیست

فیلتر درایر یا صافی رطوبت گیر: وجود مواد جامد و رطوبت در دستگاه تبرید موجب بروز اشکالاتی می‌گردد که برای جلوگیری آن از وسیله‌ای به نام فیلتر برای گرفتن مواد جامد و درایر برای گرفتن رطوبت چیلر چیست موجود در سیستم استفاده می‌شود.

مینی چیلر چیست

شیر برقی: که در صورت وصل بودن جریان الکتریکی مسیر عبور مایع مبرد را باز نگه می‌دارد این شیر برقی از ترموستات فرمان می‌گیرد.شیشه رویت یا سایت گلاس: میزان تغذیه ماده مبرد در سیستم و همچنین وجود رطوبت بیش از حد را در سیستم مشخص می‌نماید.اواپراتور: ماده مبرد پس از عبور از شیر انبساط وارد اواپراتور چیلر می‌شود و در داخل لوله‌های مسی تبخیر شده و به صورت بخار از اواپراتور
چیلر چیست خارج می‌شود. تبخیر در اواپراتور باعث سرد شدن آب جریانی در پوسته می‌گردد. آب سرد شده از محل بطرف هواساز و فن کویلها جریان می‌یابد و در برگشت از هواساز یا فن کویلها از محل وارد اواپراتور چیلر می‌شود.

چیلر قیمت

شیر انبساط ترموستاتیک: که از دمای گاز خروجی از اواپراتور تأثیر گرفته مقدار ماده مبرد ورودی به اواپراتور را تنظیم می‌نماید.لوله مکش: که گاز خروجی از اواپراتور از طریق لوله وارد قسمت مکش کمپرسور چیلر چیست می‌گردد.تابلو وسایل اندازه‌گیری و کنترل فشار: که مانومترهای فشار زیاد و فشارکم کنترل فشار کم و زیاد و کنترل فشار روغن روی آن نصب شده‌اند.

برج خنک‌کننده چیلر

برج خنک‌کننده چیلر، از سیکل چرخش آب برای این کار استفاده می‌کند. این وسیله می‌تواند به صورت همزمان، هم در کاهش گرمای سیستم و انتقال گرمایش ثانویه برای افزایش بهره‌وری سایر بخش‌های چیلر چیست موتورخانه عمل کند. انواع مختلف برج خنک‌کننده چیلر شامل دسته‌های زیر هستند:

گاز چیلر چیست

مدار باز: مدار باز به برج‌هایی گفته می‌شود که دمای آب در تماس مستقیم با آب کاهش می‌یابد. در تأسیسات سرمایش و تهویه مطبوع ساختمان‌ها از این مورد بیشتر استفاده می‌شود.مدار بسته: در مدار بسته (غیر مستقیم) آّب در داخل لوله‌های مبدل حرارتی با هوای محیط و آب پاشیده شده روی لوله‌ها تبادل حرارت انجام می‌دهد و دمای آن کاهش می‌یابد. از این نوع بیشتر در مناطق خشک چیلر چیست و کم‌آب بیشتر استفاده می‌شود زیرا که از مصرف کم‌تر آب برخوردار است.

بر اساس ساختار بدنه :

⦁برج خنک کن مکعبی فلزی: برج‌هایی با ظرفیت کم و بر اساس شکل و جنس ورق نام گذاری شده.
⦁برج خنک کن فیابر کلاس: با شکل خمره ای دارای تشتک و بدنه ای از جنس فایبر گلاس می‌باشد که جریان آب و هوا در این گونه برج‌ها مخالف هم می‌باشد.
⦁برج خنک کن ذوزنقه ای: برج‌های چوبی ذوزنقه ای شکل هستند که دارای یک فن جریان محور بزرک در قسمت فوقانی می‌باشند. معمولاً ظرفیت این گونه برج‌ها زیاد و فن دارای قطر قابل توجی است.

اصول کار چیلر تراکمی

اصول کار چیلر تراکمی بدین شکل می‌باشد که سیال مبرد وارد لوله‌ها یا به اصطلاح تبخیرکننده که در داخل اتاق یا محلی که می‌خواهیم سرد کنیم می‌شود گرما از هوای اتاق به سیال مبرد داده مینی چیلر چیست شود و سیال در نتیجه گرفتن گرما تبخیر می‌شود و در عوض درجه حرارت اتاق پایین می‌آید و دارای شرایط زیر باشد:

قیمت چیلر جذبی خانگی

دمای آب رفت برج خنک کن بایستی ۲۸ درجه سانتیگراد باشد.دمای آب برگشت برج خنک کن بایستی ۵ درجه سانتیگراد با رفت اختلاف داشته باشد.فشار گاز فریون در مکش چیلر تراکمی بایستی ۴۵ تا ۷۵ پی اس آی ورانش ۲۰۰ تا ۲۶۰ پی اس آی باشد با کندانسور آبی.هنگامی که می‌خواهیم گاز تزریق کنیم بایستی شیر سرویس آن را ببندیم.در حالت کارکرد چیلر تمامی شیرهای آن بایستی باز
چیلر چیست باشد. مکش - رانش - مایع.

قیمت مینی چیلر

برای روشن کردن چیلر ابتدا فن برج سپس پمپ فن کوئل و بعد از آن پمپ برج را روشن می‌کنیم.برای وکیوم کردن چیلر توسط پمپ وکیوم، بایستی چیلر خاموش باشد.برای روغن زدن هم باید دستگاه خاموش باشد.فشار روغن حداقل PSi 20 بیشتر از درجه فشار مکش باشد.سطح شیشه نشان دهنده مایع مبرد باید صاف و بدون حالت کف زدگی باشد.روغن داخل کمپرسور حدود ۱/۲ سطح شیشه
چیلر چیست روغن نما باشد و اگر از ۱/۴ سطح شیشه کمتر باشد روغن لازم را تأمین کنید.

قیمت چیلر 30 تن

مقدار اسید برای هر ظرفیت چیلر معادل ۱/۵ کیلوگرم پیشنهاد می‌شود.از گیج قرمز برای فشار زیاد و تست ازت استفاده می‌شود.از گیج آبی (یا سبز) برای فشار کم و وکیوم کردن دستگاه چیلر استفاده جریان سیال مشخصی (مبرد) دفع می کند. سپس این جریان بواسطه گردش درون یک مبدل حرارتی، جهت خنک کاری آب مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع چیلر گرما را از محیطی گرفته و به محیط
چیلر چیست دیگری منتقل می کند. پس می توان چیلر را نوعی پمپ انرژی قلمداد کرد که محصول خروجی آن آب سرد است.

قیمت چیلر خنک کننده آب

چیلرها از مهمترین تجهیزات سرمایشی و تولید برودت در ساختمان ها و کارخانه های صنعتی به حساب می آیند. از آب سردِ تولیدی در چیلر می توان به کمک فن کویل ها و یا هواسازها، فضای داخلی هر ساختمانی را خنک کرد و یا از آن در ماشین آلات صنعتی و انواع فرایندهای تولید که به خنک کاری نیاز دارند، استفاده نمود.چیلر به دستگاهی گفته می‌شود که از طریق انجام یک سلسله فرآیند
در سیکل تبرید تراکمی یا جذبی گرما را از سیال واسط (معمولاً آب) می‌گیرد و باعث سرد شدن آن می‌شود. این مایع می‌تواند از طریق مبدل حرارتی به تجهیزات خنک‌کننده یا فرآیندهای صنعتی دیگری چیلر چیست منتقل شود.

چیلر خانگی قیمت

از چیلرها بطور گسترده برای تهویه مطبوع تابستانی در پروژه‌های مسکونی، اداری – تجاری، فرهنگی – تفریحی، ورزشی، صنعتی و … استفاده می‌شود.از سرمایش تولید شده در چیلر (Chiller) می‌توان جهت خنک‌کاری دستگاه‌ها و تجهیزات صنعتی و سرمایش‌های فرآیندی هم استفاده کرد.چیلرها از نظر ساختار و سیکل عملکردی دارای تنوع زیادی می‌باشند که موارد و عوامل مختلفی در انتخاب یکی از
چیلر چیست انواع چیلر می‌تواند تعیین کننده باشد.با توجه به نیاز بهره‌بردار دمای آب سرد خروجی، چیلر می‌تواند بالای صفر (جهت تهویه مطبوع) یا زیر صفر (جهت سرمایش فرآیندی و مصارف صنعتی) باشد.

چیلر چگونه کار می‌کند؟

کارکرد چیلر براساس سیکل تبرید تراکمی یا جذبی است که با گرفتن گرما از سیال واسط (معمولاً آب) و انتقال آن به مبدل تجهیزات تهویه مطبوع تابستانی یا دستگاه‌های صنعتی باعث ایجاد سرمایشمی‌شود. چیلر جذبی با سرد کردن آب و ارسال آن به فن‌کوئل یا هواساز باعث ایجاد سرمایش در محیط و فضای مورد نظر می‌شود.از چیلر جذبی در پروژه‌های بزرگ مسکونی، تجاری – اداری، تفریحی – فرهن استفاده
چیلر چیست می‌گردد.

کاتالوگ چیلر تراکمی هوا خنک

همان‌طور که گفته شد انرژی اصلی مورد نیاز در چیلر جذبی انرژی گرمایی حاصل از سوختن گاز طبیعی یا گازوئیل است اما چیلر جذبی علاوه بر مصرف سوخت گاز یا گازوئیل به انرژی برق هم برای تولید سرمایش نیاز دارد.بطور کلی در چیلرهای جذبی مصرف سوخت بالا و مصرف برق پایین می‌باشد و نمی‌توان از آن‌ها در شهرهای با رطوبت بالا استفاده نمود.از چیلرهای تراکمی بطور گسترده‌ای جهت تهویه مطبوع زمستانی چیلر چیست و خنک‌کاری تجهیزات صنعتی و سرمایش‌های فرآیندی استفاده می‌گردد.

چیلر تراکمی pdf

چیلرهای تراکمی در ظرفیت‌های 2 الی 2000 تن سرمایش طراحی و تولید می‌گردند.چیلرهای تراکمی را در هر اقلیم و شرایطی می‌توان نصب کرده و بکار گرفت. چیلرهای تراکمی و جذبی هر کدام دارای چیلر چیست ویژگی‌های مختص خود هستند و در مقایسه با یکدیگر می‌توان به معایب و مزایای هر کدام اشاره کرد.با توجه به شرایط و نیازهای پروژه می‌توان از چیلر تراکمی یا جذبی استفاده نمود.

چیلر چیست و چه کاری انجام می دهد ؟

برای پاسخ به سوال چیلر چیست می توان گفت که چیلر دستگاهی است که با استفاده از فرآیند تقطیر و تبخیر یک مبرد (مانند R134a) در حال گردش بین اجزای چیلر تراکمی (یا اجزای چیلر جذبی) چیلر چیست ، حرارت را از یک قسمت دستگاه به قسمت دیگر در یک چرخه (سیکل) منتقل می کند.

کار چیلر چیست ؟

کار چیلر این است که آب را برای سرمایش هوای ساختمان و یا مصارف صنعتی ، سرد کند. آب سرد شده در چیلر با پمپ و از طریق لوله کشی به واحدهای توزیع کننده هوای سرد مانند فن کویل های تعبیه

خرید اینتزنتی چیلر چیست

در فرآیندهای صنعتی نیز به عنوان آب خنک کننده یک دستگاه مورد استفاده قرار بگیرد. آب سرد چیلر در مداری بسته جریان دارد. منظور از مدار بسته این است که آب درون لوله ها و کویل ها جریان پیدا کرده
چیلر چیست و راهی برای تبخیر آن وجود ندارد.

استانداردهای چیلر تراکمی

برای مثال در شکل زیر نمونه ای از دستگاه چیلر کوچک سرمایشی (مینی چیلر) و پکیج گرمایشی نشان داده شده است که این دو دستگاه در کنار یکدیگر یک سیستم کامل سرمایشی گرمایشی ساختمان وارد لوله های مسی (کویل) دستگاه فن کویل یا دستگاه هواساز شود، دمای کویل را به شدت کاهش داده و وقتی هوای دمیده شده توسط فن با کویل سرد برخورد کند، خنک شده و در اتاق ها و سالن ها
چیلر چیست به گردش در می آید. همین اتفاق در فصل زمستان نیز رخ داده و این بار چیلر خاموش و پکیج یا بویلر موتورخانه روشن می شود تا آبگرم را به فن کویل ها ارسال و این بار عمل گرمایش هوا انجام شود.

عکس چیلر تراکمی

چیلر یا سرد کن چیست؟ چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم می‌شوند. چیلر (chiller ac system) دستگاهی است كه حرارت را از مايع (معمولا آب) بر اساس سيكل تبريد تراكمی افزایش می‌یابد، کولر، اسپیلت، چیلر خانگی، هواساز و ... از انواع وسایل سرمایشی هستند که بنا به مکان مورد نظر، موارد استفاده متفاوتی دارند. در ادامه به بررسی چیلر چیست و کاربرد آن پرداخته‌ایم
چیلر چیست . شما در این مطلب با انواع چیلر یخچال، کولر چیلر تراکمی آب خنک و چیلر تراکمی اسکرو آشنا می‌شوید.
موارد زیر از جمله کاربردهای انواع چیلر است:
⦁چیلر خانگی را می‌توان در تراس، حیاط یا پشت‌بام نصب کرد.
⦁chiller ac system برای متراژهای بیش از ۱۵۰ متر کاربرد دارد.
⦁می‌توان دمای مطلوب برای سرمایش و گرمایش هریک از اتاق‌ها را به صورت جداگانه تنظیم کرد.
⦁از مزایای چیلر خانگی این است که می‌توان در هر اتاق یک فن کویل قرار داد و آن را به چیلر مرکزی متصل کرد.
⦁در صورتی که فضای بزرگی دارید، استفاده از چیلر خانگی می‌تواند انتخاب خوبی برای تامین هوای مطبوع خانه باشد.
⦁چیلرها و هواسازها نسبت به کولر گازی مصرف برق کمتری دارند، و پیش از خروج هوا توسط فیلترهای مختلف آن را تصفیه می‌کنند.

محاسبه هزینه تعمیر، سرویس و نصب چیلر چگونه است؟

لازم به ذکر است که قیمت چیلر و هزینه نصب آن نسبتا بالاست. اما میزان خرابی و نیاز به تعمیر چیلر تراکمی و چیلر جذبی کمتر از سایر وسایل سرمایشی گزارش شده است. شاید برای شما هم این
چیلر چیست سوال پیش آمده که محاسبه هزینه تعمیر و سرویس و نصب چیلر چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟

طبقات ساختمان

⦁نوع و برند کولر چیلر چیست (قیمت چیلر)
⦁میزان مساحت مورد نظر برای کولر چیلر
⦁آب و هوا و شرایط اقلیمی محل نصب چیلر هواساز

انواع چیلر چیست؟

چیلرها به دو دسته چیلر تراکمی و چیلر جذبی تقسیم می‌شوند. تفاوت این دو نوع چیلر در این است که چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی، و چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی،
چیلر چیست گرما و سرما تولید می‌کنند.
⦁چیلرهای تراکمی
⦁چیلرهای جذبی

انواع چیلر تراکمی و کاربرد آن چگونه است؟

چیلر تراکمی دستگاهی برای سرد کردن آب است، تا بتوان از این آب برای سرمایش هوای ساختمان و یا سرد کردن ماشین آلات و محصولات صنعتی استفاده کرد. برای چیلر تراکمی نیازمند دستگاه کمپرسور
چیلر چیست هستیم که از برق تغذیه می‌کند. بنابراین، این نوع چیلرها به چیلر برقی معروف‌اند. ساختمان چیلر تراکمی از چهار قسمت اصلی چرخه تبرید تراکمی تشکیل شده است.
این چهار قسمت عبارت‌اند از:
⦁اواپراتور
⦁کندانسور
⦁کمپرسور
⦁شیر انبساط
⦁منبع برق و تغذیه

چرخه تبرید هواساز تراکمی

در چرخه تبرید هواساز تراکمی معمولا از گازهای CFC و HCFC برای تبرید استفاده می‌شود. کمپرسور به عنوان نیروی محرک این چرخه عمل می‌کند و چیلر تراکمی با انرژی مکانیکی، آب سرد شده ایجاد
چیلر چیست می‌کند. آب در اواپراتور چیلر خنک می‌شود. اواپراتور مورد استفاده از نوع مبدل حرارتی پوسته و لوله (شل اند تیوب) است.

چیلر تراکمی

در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می‌گردد (فشار ان افزایش میابد). این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تبدیل می‌گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله موئین دچار کاهش فشار انی شده و وارد فضای خنک‌کننده (اواپراتور) می‌شود که این کاهش فشار باعث تبخیر مایع گردیده و در نتیجه مایع سردکننده با گرفتن حرارت نهان تبخیر خود
چیلر چیست از محیط خنک‌کننده، باعث کاهش دمای فضای خنک‌کننده می‌گردد. پس از تبخیر این گاز به کمپرسور منتقل می‌شود و این سیکل تکرار می‌شود.

چیلر چیست و کاربرد آن

با عبور بخار با سرعت در یک مسیر، هوای کندانسور مکیده می‌شود. خلاء در کندانسور به علت تبدیل بخار به اب و کاهش حجم بخار نسبت به آب ایجاد می‌گرد. چیلر تراکمی هواخنک، از انواع چیلرهایی هستند که بر اساس سیکل تبرید تراکمی کار می‌کنند. عمل خنک‌سازی کندانسور در این چیلرها با عبور هوای اجباری از روی کویل انجام می‌گیرد، به همین دلیل به آن چیلر هواخنک گفته می‌شود. از این
چیلر چیست دستگاه‌ها جهت تهویه مطبوع در ساختمان‌های مسکونی، اداری، تجاری، صنعتی و همچنین در برخی صنایع جهت خنک سازی پروسه‌های تولید استفاده می‌شود.1

انواع چیلر تراکمی

⦁چیلر تراکمی با کمپرسور رفت‌وبرگشتی
⦁چیلر تراکمی با کمپرسور اسکرو
⦁چیلرهای تراکمی با کمپرسور اسکرال
⦁چیلرهای تراکمی با کمپرسور سانتریفیوژ
⦁کنترل‌کننده‌های فشار در چیلر تراکمی

کنترل فشار بالا و پایین

این وسیله جهت کنترل کردن فشار دستگاه می‌باشد، دو لوله موئین در این کنترل وجود دارد که لوله LP را به قسمت مکش کمپرسور متصل کرده و لوله HP را به قسمت فشار بالا. در سیستم چیلر کمپرسور باید با فشار مکش و دهش معینی کار کند. هرگاه از این فشار کمتر یا بیشتر شود این کنترل عمل کرده و دستگاه را خاموش می‌کند. کنترل فشار بالا و پایین قابل تنظیم می‌باشد.
چیلر چیست اگر کمپرسور بر اثر فشار بالا قطع شود باید از سیستم رفع عیب شده و کلید ریست را فشار دهیم ولی اگر بر اثر فشار پایین قطع شود دوباره بر اثر افزایش گاز دستگاه روشن می‌شود.

کنترل فشار روغن

چیلر چیست این وسیله جهت کنترل کردن مداوم فشار روغن کمپرسور می‌باشد. اگر در کمپرسور فشار روغن نباشد باعث صدمه دیدن آن می‌شود. کنترل روغن دارای دو لوله موئین می‌باشد که یکی از آن‌ها به چیلر چیست قسمت ساکشن (مکش) کمپرسور و دیگری به قسمت فشار روغن کمپرسور متصل می‌شود. بین فشار مکش کمپرسور و فشار روغن باید حداقل ۱۰ psi فشار باشد در غیر این صورت کنترل روغن
فرمان قطع می‌دهد. هنگامی که کنترل روغن احساس کند که فشار زیر ۱۰ psi است یک هیتر درداخل کنترل روغن شروع به گرم شدن می‌شود و پس از تقریباً ۹۰ ثانیه حرارت هیتر باعث قطع شدن چیلر چیست جریان شده و کمپرسور خاموش می‌شود.

ساختمان چیلر تراکمی

⦁الکتروموتور: میل لنگ کمپرسور را به حرکت درمی‌آورد حرکت دورانی میل لنگ باعث حرکت رفت و برگشت پیستون در داخل سیلندر می‌گردد در نتیجه گاز مبرد در کمپرسور متراکم می‌شود.
⦁کوپلینگ: جفت‌کننده محور الکترو موتور با محور میل لنگ کمپرسور است.
⦁کمپرسور: گاز خروجی از اواپراتور را متراکم کرده وارد کندانسور می‌کند.
⦁لوله رانش: گاز خروجی از کمپرسور را به کندانسور هدایت می‌کند.
⦁کندانسور: کندانسور این چیلر از نوع پوسته و لوله است در داخل پوسته گاز مبرد و در داخل لوله‌ها آب خنک جریان دارد. گاز داغ و متراکم توسط لوله وارد پوسته کندانسور می‌شود. به علت تماس با لوله‌های مسی حاوی آب خنک، خنک شده به مایع تبدیل می‌شود و از پایین از طریق لوله خارج می‌شود. آب جریانی از طریق لوله وارد کندانسور شده و از طریق لوله خارج می‌شود. آب خروجی
چیلر چیست از کندانسور به برج خنک کن هدایت می‌شود تا پس از خنک شدن دوباره به کندانسور برگردد.

لوله خروج مایع مبرد از کندانسور

شیر سرویس کندانسور: برای بستن لوله خروج مبرد از کندانسور در مواقع سرویس و تعمیرات و توقف طولانی دستگاه مورد استفاده قرار می‌گیرد.شیر تغذیه ماده مبرد: برای شارژ سیستم استفادهمی‌شود. خرید چیلر چیست فیلتر درایر یا صافی رطوبت گیر: وجود مواد جامد و رطوبت در دستگاه تبرید موجب بروز اشکالاتی می‌گردد که برای جلوگیری آن از وسیله‌ای به نام فیلتر برای گرفتن مواد جامد و درایر برای گرفتن رطوبت چیلر چیست موجود در سیستم استفاده می‌شود.

مینی چیلر چیست

شیر برقی: که در صورت وصل بودن جریان الکتریکی مسیر عبور مایع مبرد را باز نگه می‌دارد این شیر برقی از ترموستات فرمان می‌گیرد.شیشه رویت یا سایت گلاس: میزان تغذیه ماده مبرد در سیستم و همچنین وجود رطوبت بیش از حد را در سیستم مشخص می‌نماید.اواپراتور: ماده مبرد پس از عبور از شیر انبساط وارد اواپراتور چیلر می‌شود و در داخل لوله‌های مسی تبخیر شده و به صورت بخار از اواپراتور
چیلر چیست خارج می‌شود. تبخیر در اواپراتور باعث سرد شدن آب جریانی در پوسته می‌گردد. آب سرد شده از محل بطرف هواساز و فن کویلها جریان می‌یابد و در برگشت از هواساز یا فن کویلها از محل وارد اواپراتور چیلر می‌شود.

چیلر قیمت

شیر انبساط ترموستاتیک: که از دمای گاز خروجی از اواپراتور تأثیر گرفته مقدار ماده مبرد ورودی به اواپراتور را تنظیم می‌نماید.لوله مکش: که گاز خروجی از اواپراتور از طریق لوله وارد قسمت مکش کمپرسور چیلر چیست می‌گردد.تابلو وسایل اندازه‌گیری و کنترل فشار: که مانومترهای فشار زیاد و فشارکم کنترل فشار کم و زیاد و کنترل فشار روغن روی آن نصب شده‌اند.

برج خنک‌کننده چیلر

برج خنک‌کننده چیلر، از سیکل چرخش آب برای این کار استفاده می‌کند. این وسیله می‌تواند به صورت همزمان، هم در کاهش گرمای سیستم و انتقال گرمایش ثانویه برای افزایش بهره‌وری سایر بخش‌های
چیلر چیست موتورخانه عمل کند. انواع مختلف برج خنک‌کننده چیلر شامل دسته‌های زیر هستند:

گاز چیلر چیست

مدار باز: مدار باز به برج‌هایی گفته می‌شود که دمای آب در تماس مستقیم با آب کاهش می‌یابد. در تأسیسات سرمایش و تهویه مطبوع ساختمان‌ها از این مورد بیشتر استفاده می‌شود.مدار بسته: در مدار بسته (غیر مستقیم) آّب در داخل لوله‌های مبدل حرارتی با هوای محیط و آب پاشیده شده روی لوله‌ها تبادل حرارت انجام می‌دهد و دمای آن کاهش می‌یابد. از این نوع بیشتر در مناطق خشک
چیلر چیست و کم‌آب بیشتر استفاده می‌شود زیرا که از مصرف کم‌تر آب برخوردار است. بر اساس ساختار بدنه :
⦁برج خنک کن مکعبی فلزی: برج‌هایی با ظرفیت کم و بر اساس شکل و جنس ورق نام گذاری شده.
⦁برج خنک کن فیابر کلاس: با شکل خمره ای دارای تشتک و بدنه ای از جنس فایبر گلاس می‌باشد که جریان آب و هوا در این گونه برج‌ها مخالف هم می‌باشد.
⦁برج خنک کن ذوزنقه ای: برج‌های چوبی ذوزنقه ای شکل هستند که دارای یک فن جریان محور بزرک در قسمت فوقانی می‌باشند. معمولاً ظرفیت این گونه برج‌ها زیاد و فن دارای قطر قابل توجی است.

اصول کار چیلر تراکمی

اصول کار چیلر تراکمی بدین شکل می‌باشد که سیال مبرد وارد لوله‌ها یا به اصطلاح تبخیرکننده که در داخل اتاق یا محلی که می‌خواهیم سرد کنیم می‌شود گرما از هوای اتاق به سیال مبرد داده می‌
چیلر چیست شود و سیال در نتیجه گرفتن گرما تبخیر می‌شود و در عوض درجه حرارت اتاق پایین می‌آید و دارای شرایط زیر باشد:

قیمت چیلر جذبی خانگی

دمای آب رفت برج خنک کن بایستی ۲۸ درجه سانتیگراد باشد.دمای آب برگشت برج خنک کن بایستی ۵ درجه سانتیگراد با رفت اختلاف داشته باشد.فشار گاز فریون در مکش چیلر تراکمی بایستی ۴۵
تا ۷۵ پی اس آی ورانش ۲۰۰ تا ۲۶۰ پی اس آی باشد با کندانسور آبی.هنگامی که می‌خواهیم گاز تزریق کنیم بایستی شیر سرویس آن را ببندیم.در حالت کارکرد چیلر تمامی شیرهای آن بایستی باز
چیلر چیست باشد. مکش - رانش - مایع.

قیمت مینی چیلر

برای روشن کردن چیلر ابتدا فن برج سپس پمپ فن کوئل و بعد از آن پمپ برج را روشن می‌کنیم.برای وکیوم کردن چیلر توسط پمپ وکیوم، بایستی چیلر خاموش باشد.برای روغن زدن هم باید دستگاه
خاموش باشد.فشار روغن حداقل PSi 20 بیشتر از درجه فشار مکش باشد.سطح شیشه نشان دهنده مایع مبرد باید صاف و بدون حالت کف زدگی باشد.روغن داخل کمپرسور حدود ۱/۲ سطح شیشه
چیلر چیست روغن نما باشد و اگر از ۱/۴ سطح شیشه کمتر باشد روغن لازم را تأمین کنید.

قیمت چیلر 30 تن

مقدار اسید برای هر ظرفیت چیلر معادل ۱/۵ کیلوگرم پیشنهاد می‌شود.از گیج قرمز برای فشار زیاد و تست ازت استفاده می‌شود.از گیج آبی (یا سبز) برای فشار کم و وکیوم کردن دستگاه چیلر استفاده جریان سیال مشخصی (مبرد) دفع می کند. سپس این جریان بواسطه گردش درون یک مبدل حرارتی، جهت خنک کاری آب مورد استفاده قرار می گیرد. در واقع چیلر گرما را از محیطی گرفته و به محیط
چیلر چیست دیگری منتقل می کند. پس می توان چیلر را نوعی پمپ انرژی قلمداد کرد که محصول خروجی آن آب سرد است.

قیمت چیلر خنک کننده آب

چیلرها از مهمترین تجهیزات سرمایشی و تولید برودت در ساختمان ها و کارخانه های صنعتی به حساب می آیند. از آب سردِ تولیدی در چیلر می توان به کمک فن کویل ها و یا هواسازها، فضای داخلی هر ساختمانی را خنک کرد و یا از آن در ماشین آلات صنعتی و انواع فرایندهای تولید که به خنک کاری نیاز دارند، استفاده نمود.چیلر به دستگاهی گفته می‌شود که از طریق انجام یک سلسله فرآیند
در سیکل تبرید تراکمی یا جذبی گرما را از سیال واسط (معمولاً آب) می‌گیرد و باعث سرد شدن آن می‌شود. این مایع می‌تواند از طریق مبدل حرارتی به تجهیزات خنک‌کننده یا فرآیندهای صنعتی دیگری چیلر چیست منتقل شود.

چیلر خانگی قیمت

از چیلرها بطور گسترده برای تهویه مطبوع تابستانی در پروژه‌های مسکونی، اداری – تجاری، فرهنگی – تفریحی، ورزشی، صنعتی و … استفاده می‌شود.از سرمایش تولید شده در چیلر (Chiller) می‌توان جهت خنک‌کاری دستگاه‌ها و تجهیزات صنعتی و سرمایش‌های فرآیندی هم استفاده کرد.چیلرها از نظر ساختار و سیکل عملکردی دارای تنوع زیادی می‌باشند که موارد و عوامل مختلفی در انتخاب یکی از
چیلر چیست انواع چیلر می‌تواند تعیین کننده باشد.با توجه به نیاز بهره‌بردار دمای آب سرد خروجی، چیلر می‌تواند بالای صفر (جهت تهویه مطبوع) یا زیر صفر (جهت سرمایش فرآیندی و مصارف صنعتی) باشد.

چیلر چگونه کار می‌کند؟

کارکرد چیلر براساس سیکل تبرید تراکمی یا جذبی است که با گرفتن گرما از سیال واسط (معمولاً آب) و انتقال آن به مبدل تجهیزات تهویه مطبوع تابستانی یا دستگاه‌های صنعتی باعث ایجاد سرمایشمی‌شود. چیلر جذبی با سرد کردن آب و ارسال آن به فن‌کوئل یا هواساز باعث ایجاد سرمایش در محیط و فضای مورد نظر می‌شود.از چیلر جذبی در پروژه‌های بزرگ مسکونی، تجاری – اداری، تفریحی – فرهن استفاده
چیلر چیست می‌گردد.

کاتالوگ چیلر تراکمی هوا خنک

همان‌طور که گفته شد انرژی اصلی مورد نیاز در چیلر جذبی انرژی گرمایی حاصل از سوختن گاز طبیعی یا گازوئیل است اما چیلر جذبی علاوه بر مصرف سوخت گاز یا گازوئیل به انرژی برق هم برای تولید سرمایش نیاز دارد.بطور کلی در چیلرهای جذبی مصرف سوخت بالا و مصرف برق پایین می‌باشد و نمی‌توان از آن‌ها در شهرهای با رطوبت بالا استفاده نمود.از چیلرهای تراکمی بطور گسترده‌ای جهت تهویه مطبوع زمستانی چیلر چیست و خنک‌کاری تجهیزات صنعتی و سرمایش‌های فرآیندی استفاده می‌گردد.

چیلر تراکمی pdf

چیلرهای تراکمی در ظرفیت‌های 2 الی 2000 تن سرمایش طراحی و تولید می‌گردند.چیلرهای تراکمی را در هر اقلیم و شرایطی می‌توان نصب کرده و بکار گرفت. چیلرهای تراکمی و جذبی هر کدام دارای چیلر چیست ویژگی‌های مختص خود هستند و در مقایسه با یکدیگر می‌توان به معایب و مزایای هر کدام اشاره کرد.با توجه به شرایط و نیازهای پروژه می‌توان از چیلر تراکمی یا جذبی استفاده نمود.

چیلر چیست و چه کاری انجام می دهد ؟

برای پاسخ به سوال چیلر چیست می توان گفت که چیلر دستگاهی است که با استفاده از فرآیند تقطیر و تبخیر یک مبرد (مانند R134a) در حال گردش بین اجزای چیلر تراکمی (یا اجزای چیلر جذبی) چیلر چیست ، حرارت را از یک قسمت دستگاه به قسمت دیگر در یک چرخه (سیکل) منتقل می کند.

کار چیلر چیست ؟

کار چیلر این است که آب را برای سرمایش هوای ساختمان و یا مصارف صنعتی ، سرد کند. آب سرد شده در چیلر با پمپ و از طریق لوله کشی به واحدهای توزیع کننده هوای سرد مانند فن کویل های تعبیه خرید اینتزنتی چیلر چیست در فرآیندهای صنعتی نیز به عنوان آب خنک کننده یک دستگاه مورد استفاده قرار بگیرد. آب سرد چیلر در مداری بسته جریان دارد. منظور از مدار بسته این است که آب درون لوله ها و کویل ها جریان پیدا کرده چیلر چیست و راهی برای تبخیر آن وجود ندارد.

استانداردهای چیلر تراکمی

برای مثال در شکل زیر نمونه ای از دستگاه چیلر کوچک سرمایشی (مینی چیلر) و پکیج گرمایشی نشان داده شده است که این دو دستگاه در کنار یکدیگر یک سیستم کامل سرمایشی گرمایشی ساختمان وارد لوله های مسی (کویل) دستگاه فن کویل یا دستگاه هواساز شود، دمای کویل را به شدت کاهش داده و وقتی هوای دمیده شده توسط فن با کویل سرد برخورد کند، خنک شده و در اتاق ها و سالن ها
چیلر چیست به گردش در می آید. همین اتفاق در فصل زمستان نیز رخ داده و این بار چیلر خاموش و پکیج یا بویلر موتورخانه روشن می شود تا آبگرم را به فن کویل ها ارسال و این بار عمل گرمایش هوا انجام شود.

عکس چیلر تراکمی

چیلر یا سرد کن چیست؟ چیلرها به دو دسته چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی تقسیم می‌شوند. چیلر (chiller ac system) دستگاهی است كه حرارت را از مايع (معمولا آب) بر اساس سيكل تبريد تراكمی افزایش می‌یابد، کولر، اسپیلت، چیلر خانگی، هواساز و ... از انواع وسایل سرمایشی هستند که بنا به مکان مورد نظر، موارد استفاده متفاوتی دارند. در ادامه به بررسی چیلر چیست و کاربرد آن پرداخته‌ایم
چیلر چیست . شما در این مطلب با انواع چیلر یخچال، کولر چیلر تراکمی آب خنک و چیلر تراکمی اسکرو آشنا می‌شوید.
موارد زیر از جمله کاربردهای انواع چیلر است:
⦁چیلر خانگی را می‌توان در تراس، حیاط یا پشت‌بام نصب کرد.
⦁chiller ac system برای متراژهای بیش از ۱۵۰ متر کاربرد دارد.
⦁می‌توان دمای مطلوب برای سرمایش و گرمایش هریک از اتاق‌ها را به صورت جداگانه تنظیم کرد.
⦁از مزایای چیلر خانگی این است که می‌توان در هر اتاق یک فن کویل قرار داد و آن را به چیلر مرکزی متصل کرد.
⦁در صورتی که فضای بزرگی دارید، استفاده از چیلر خانگی می‌تواند انتخاب خوبی برای تامین هوای مطبوع خانه باشد.
⦁چیلرها و هواسازها نسبت به کولر گازی مصرف برق کمتری دارند، و پیش از خروج هوا توسط فیلترهای مختلف آن را تصفیه می‌کنند.

محاسبه هزینه تعمیر، سرویس و نصب چیلر چگونه است؟

لازم به ذکر است که قیمت چیلر و هزینه نصب آن نسبتا بالاست. اما میزان خرابی و نیاز به تعمیر چیلر تراکمی و چیلر جذبی کمتر از سایر وسایل سرمایشی گزارش شده است. شاید برای شما هم این چیلر چیست سوال پیش آمده که محاسبه هزینه تعمیر و سرویس و نصب چیلر چیست و چگونه صورت می‌گیرد؟

طبقات ساختمان

⦁نوع و برند کولر چیلر چیست (قیمت چیلر)
⦁میزان مساحت مورد نظر برای کولر چیلر
⦁آب و هوا و شرایط اقلیمی محل نصب چیلر هواساز

انواع چیلر چیست؟

چیلرها به دو دسته چیلر تراکمی و چیلر جذبی تقسیم می‌شوند. تفاوت این دو نوع چیلر در این است که چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی، و چیلرهای تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی،
چیلر چیست گرما و سرما تولید می‌کنند.
⦁چیلرهای تراکمی
⦁چیلرهای جذبی

انواع چیلر تراکمی و کاربرد آن چگونه است؟

چیلر تراکمی دستگاهی برای سرد کردن آب است، تا بتوان از این آب برای سرمایش هوای ساختمان و یا سرد کردن ماشین آلات و محصولات صنعتی استفاده کرد. برای چیلر تراکمی نیازمند دستگاه کمپرسور
چیلر چیست هستیم که از برق تغذیه می‌کند. بنابراین، این نوع چیلرها به چیلر برقی معروف‌اند. ساختمان چیلر تراکمی از چهار قسمت اصلی چرخه تبرید تراکمی تشکیل شده است.
این چهار قسمت عبارت‌اند از:
⦁اواپراتور
⦁کندانسور
⦁کمپرسور
⦁شیر انبساط
⦁منبع برق و تغذیه

چرخه تبرید هواساز تراکمی

در چرخه تبرید هواساز تراکمی معمولا از گازهای CFC و HCFC برای تبرید استفاده می‌شود. کمپرسور به عنوان نیروی محرک این چرخه عمل می‌کند و چیلر تراکمی با انرژی مکانیکی، آب سرد شده ایجاد
چیلر چیست می‌کند. آب در اواپراتور چیلر خنک می‌شود. اواپراتور مورد استفاده از نوع مبدل حرارتی پوسته و لوله (شل اند تیوب) است.