استانداردهای چیلر تراکمی

استانداردهای چیلر تراکمی در کاربرد های متداول تهویه مطبوع درجه حرارت آب خروج از کندانسور آبی در چیلر های آبی معمولا 95 درجه فارنهایت می باشد. به عبارت دیگر در کندانسور آبی ، مبرد فوق گرم با آب سرد که از برج خنک کننده وارد کندانسور
شده است ، انتقال حرارت انجام داده و بدین ترتیب آب به دمای 95 درجه فارنهایت رسیده و مبرد از حالت فوق گرم به حالت بخار اشباع و سپس مایع مادون سرد تبدیل می شود. آب 95 درجه فارنهایت نیز به برج خنک کننده بازگشته و با هوای محیط خارج
به صورت تبخیری انتقال حرارت انجام داده و بدین ترتیب دمای آن به عددی حدود 8 درجه فارنهایت بالاتر از درجه حرارت مرطوب هوای محیط می رسد.

چیلر چیست

[caption id="attachment_5617" align="alignnone" width="150"]استانداردهای چیلر تراکمی استانداردهای چیلر تراکمی[/caption]

در محاسبات اولیه معمولا درجه حرارت آب خروجی از برج خنک کننده که وارد کندانسور آبی می شود 85 درجه فارنهایت فرض می شود. اگر درجه حرارت مرطوب محیط بالا باشد ، به طوری که دمای آب به حد کافی کاهش نیابد ، باید از برج خنک کننده بزرگ
تری استفاده شود.

چیلر تراکمی

در هر صورت ، اختلاف درجه حرارت ورودی و خروجی آب به کندانسور آبی چیلر حدود 10 درجه فارنهایت در نظر گرفته می شود. در این صورت به ازای هر تن تبرید از ظرفیت سرمایش چیلر 3 گالن بر دقیقه آب برای خنک کاری کندانسور مورد نیاز می باشد.
با توجه به مطالب فوق مشخص می گردد که دبی در حال گردش در کندانسور حدود 25 % از دبی آب در گردش در اواپراتور بیشتر است. این بدان علت است که کندانسور باید علاوه بر غلبه بر گرمایی که مبرد در اواپراتور بدست آورده ، باید بر گرمای جذب
شده توسط مبرد در کمپرسور نیز غلبه نماید.

ملاحظات انتخاب و نصب کندانسور هوایی

اگر چیلر هوایی باشد ، در کندانسور آن مبرد با هوای محیط اطرافش انتقال حرارت انجام می دهد و بنابراین چیلر هوایی باید در محیط آزاد و مرتبط با هوا نصب گردد. این انتقال حرارت از طریق فن های محوری کندانسور به صورت اجباری با هوا انجام می شود.
در انتخاب و محاسبه کندانسور هوایی به دو پارامتر ظرفیت ، مقدار دبی هوای مورد نیاز ، جهت انتقال حرارت نیاز است. هر چه دمای محیط اطراف کندانسور بیشتر باشد ، به کندانسور بزرگتری نیاز خواهد بود.

تخمین مصرف برق چیلر تراکمی

به طور تقریبی می توان برای محاسبه میزان جریان سه فاز لازم برای چیلر تراکمی به ازای هر تن تبرید از ظرفیت چیلر ، 1.6 آمپر در نظر گرفت. در واقع مصرف عمده برق مصرفی چیلر توسط کمپرسور های آن است و فن های اواپراتور و کندانسور درصد کمی از
مصرف برق را سهیم هستند.

نکات اجرایی نصب چیلر تراکمی

طبق استاندارد ARI590-76 ضریب رسوب گذاری برای چیلر های تراکمی با کمپرسور های رفت و برگشتی که در ایران از سایر چیلر ها متداول تر است ، 0.0005 ( ft^2.F.h/Btu ) تعیین شده است.برای جلوگیری از انتقال ارتعاش و سروصدا باید لوله های
آب متصل به اواپراتور و کندانسور مجهز به لرزه گیر باشند.اطراف محل نصب چیلر باید بین 46 تا 60 اینچ به منظور سرویس و انجام تعمیرات باز باشد و فضای پشت یا جلوی چیلر تقریبا به اندازه طول آن به دیوار یا دستگاه های دیگر فاصله داشته باشد تا
امکان تعویض ، نظافت و رسوب گیری لوله های مسی اواپراتور و کندانسور وجود داشته باشد.

چیلر جذبی

ارتفاع فونداسیون به اندازه 4 تا 6 اینچ از کف تمام شده برای چیلر تراکمی کافی است و ابعاد فونداسیون باید از هر طرف به اندازه 4 اینچ بزرگ تر از سطح زیرین یا شاسی چیلر تراکمی باشد. فونداسیون باید مسلح بوده و با در نظر گرفتن سطوح فلزی
استانداردهای چیلر تراکمی مانند ناودانی یا نبشی در ساختار فونداسیون باید امکان مهار چیلر بر روی فونداسیون وجود داشته باشد.

مینی چیلر

چنانچه بار سرمایشی کمتر از 200 تن تبرید باشد بهتر است از چیلر تراکمی مجهز به کمپرسور رفت و برگشتی استفاده شود. در بار های بیشتر می توان از دو یا چند چیلر تراکمی سیلندر پیستونی با آرایش موازی استفاده نمود مشروط بر اینکه چیلر
های مورد استفاده هم ظرفیت و مشابه باشند. در بار های بیشتر از 200 تن تبرید امکان استفاده از سایر انواع چیلر به ویژه چیلر های گریز از مرکز نیز وجود دارد. در هر صورت بهتر است در بار های زیاد به جای استفاده از یک دستگاه چیلر ، از حداقل
دو دستگاه چیلر استفاده کرد به نحوی که هر یک از چیلر ها امکان تامین 75% بار کل را داشته باشند. تحت چنین شرایطی امکان تعمیر و سرویس برای یکی از چیلر ها در اوقات اضطراری وجود داشته و در عین حال عملکرد سیستم در تامین بار های
جزیی بهینه تر خواهد بود.

کولر چیلر چیست

مبردی که از یک سیستم تبرید بازیافت می شود نباید در سیستم دیگری غیر از سیستمی که این مبرد از آن بازیافت شده ، به کار برده شود. مبرد بازیافتی باید پیش از استفاده دوباره از فیلتر بگذرد و خشک شود. اگر در مبرد بازیافتی علایم آشکار آلودگی
استانداردهای چیلر تراکمی مشاهده شود ، نباید آن را دوباره به کار برد ، مگر آن که مجددا بازیافت شود.

چیلر چیست و کاربرد آن

موتورخانه تبرید باید آشکار ساز نشت مبرد با اعلام خطر دیداری و شنیداری داشته باشد و آشکارساز یا لوله نمونه گیری که هوا را به سمت آشکار ساز هدایت می کند باید در محلی از موتورخانه نصب شود که مبرد نشت یافته احتمالی بیشترین تراکم
استانداردهای چیلر تراکمی را داشته باشد. آشکار ساز و اعلام خطر باید در محل مورد تایید نصب شود.

مینی چیلر چیست

لوله های فولادی برق نباید به طور مستقیم به تابلوی برق منصوبه روی چیلر تراکمی متصل شوند. بلکه برای اتصال لوله های فولادی برق به تابلو ها باید از لوله ی قابل انعطاف استفاده شود تا لرزش چیلر به لوله های برق منتقل نشود.قبل از برسی
پارامتر های اثر گذار در انتخاب چیلر، ابتدا بایستی دسته بندی های مختلف را بررسی کنیم .اولین دسته بندی بین چیلر ها، از لحاظ نوع چرخه ترمودینامیکی آنهاست که به 2 دسته اصلی تراکمی و جذبی تقسیم بندی می شوند. چیلر های تراکمی
استانداردهای چیلر تراکمی با استفاده از انرژی الکتریکی و چیلرهای جذبی با استفاده از انرژی حرارتی، تولید سرما میکنند.

چیلر قیمت

انرژی اصلی مورد استفاده در این چیلر ها ، انرژی الکتریکی می باشد که از این انرژی برای گرداندن الکتروموتور کمپرسور استفاده می گردد. در چیلرهای تراکمی گاز ابتدا توسط کمپرسور، متراکم می گردد. این گاز سپس به کندانسور وارد شده توسط آب
استانداردهای چیلر تراکمی یا هوای محیط، خنک شده و به مایع تیدیل می گردد این مایع با عبور از شیر انبساط یا لوله مویین وارد اواپراتور می شود که در فشار کمتری قرار دارد.

گاز چیلر چیست

در چیلر جذبی بر خلاف چیلر های تراکمی از جذب کننده (Absorber) و مولد حرارتی (ژنراتور) و پمپ ، بجای کمپرسور استفاده می گردد. عمومی ترین خنک کننده در چیلر های جذبی سیستم لیتیوم بروماید است. ابتدا با ورود مبرد که همان آب مقطر
می باشد به محفظه اواپراتور در فشار خلا باعث تبخیر مبرد در دمای حدودC°۵ می شود حال باید با راه کاری مبرد بخار شده را از محفظه اواپراتور خالی کنیم، در چیلر جذبی از یک ماده جاذب رطوبت استفاده می کنیم ماده ای که با جذب رطوبت فشار
محفظه را کاهش دهد. که معمولا نمک ها رطوبت گیر های مناسبی می باشند که متخصصان این صنعت لیتیوم بروماید را که یک نوع نمک به صورت محلول است توصیه کرده اند .لیتیوم بروماید با جذب آب مقطر از اواپراتور رقیق می گردد.

قیمت چیلر جذبی خانگی

محلول رقیق شده به وسیله پمپ ابزوربر به ژنراتور فرستاده می شود. ژنراتور مبدلی می باشد که با انتقال انرژی حرارتی به مدار لیتیوم بروماید رقیق، باعث جداسازی مبرد (آب مقطر) از محلول لیتیوم بروماید شده و محلول غلیط شده وارد ابزوربر و
مبرد (آب مقطر) مطابق شکل ذیل وارد کندانسور (چرخه) می گردد.بخار آب در کندانسور که دارای فشار 1/0 اتمسفر است به حالت مایع در می آید و سپس از عبور از شیر انبساط به خنک کننده (اواپراتور)که تحت فشار 0.01 اتمسفر است وارد شده ،
و آب بدلیل افت فشار و برای اینکه تبخیر گردد گرمای نهان خود را از محیط خنک کننده می گیرد و باعث ایجاد برودت می گردد سپس بخار آب ایجاد شده در خنک کننده به جذب کننده منتقل می گردد و دوباره این چرخه تکرار می شود.

انواع چیلر جذبی 

 1. گروه تک اثره (single effect)
 2. تک اثره با تغذیه بخار
 3. تک اثره با تغذیه آب داغ
 4. تک اثره با تغذیه آب گرم

قیمت مینی چیلر

[caption id="attachment_5618" align="alignnone" width="150"]استانداردهای جهانی چیلر تراکمی استانداردهای جهانی چیلر تراکمی[/caption]

یکی از بحث های پیچیده و دشوار در سرمایش، یافتن روش های درست تست و تعیین ظرفیت چیلرها و تعریف حالت های بار جزئی و راهکارهای کنترل ظرفیت آن هاست که استانداردهای زیادی توسط موسسات مختلف جهانی برای آن تالیف شده است.
ویژگی های محصولیکی از بحث های پیچیده و دشوار در سرمایش، یافتن روش های درست تست و تعیین ظرفیت چیلرها و تعریف حالت های بار جزئی و راهکارهای کنترل ظرفیت آن هاست که استانداردهای زیادی توسط موسسات مختلف جهانی برای
استانداردهای چیلر تراکمی آن تالیف شده است.

قیمت چیلر 30 تن

متاسفانه در کشور ما، این امر به بحرانی در صنعت تاسیسات تبدیل شده است. زیرا برای چیلرهای ساخت داخل، نه آزمایشگاه مناسبی برای تست ظرفیت وجود دارد و نه راهکار و استاندارد ملی برای این امر تالیف شده است. تنها راهکار برای استفاده
و انتخاب درست چیلرها در حال حاضر، استناد به استانداردهای بین المللی است که هرچند برای چیلرهای ایرانی تالیف نشده اند اما می توانند تا حدودی گره گشای این مساله باشند.یکی از معتبرترین این استانداردها، AHRI 550-590 می باشد که
توسط موسسه گرمایش و تبرید آمریکا تالیف شده است. تمرکز این استاندارد روی چیلرها و هیت پمپ های تراکمی است.

قیمت چیلر خنک کننده آب

چیلر در لغت به معنی آب سرد کن می ­باشد که با چیلر دمای یک سیال خنک شونده که عمدتا آب است را به مقدار مورد نظر پایین می­ آورد.آب سرد شده در مصارف صنعتی و تهویه مطبوع مورد استفاده قرار می­ گیرد.چیلرها در صنایع جهت خنک کاری ماشین
آلات، مواد و محصولات و در تهویه مطبوع جهت خنک کردن هوای عبوری از فن کویل و یا هواساز می­ باشد. چیلرها به دو دسته چیلر تراکمی و جذبی تقسیم میشوند.در چیلر جذبی انرژی مورد مصرفی به صورت حرارت می­باشد، و در چیلر تراکمی مصرف به
صورت انرژی الکتریسته می باشد.

استاندارد AHRI مربوطبه کدام صنایع میباشد ؟

AHRI , مبحث پیچیده همینطور دشوار درشرایط سرمایش ، یافتن روشهای درست تست ، تعیین ظرفیت چیلرها ، تعریف حالتهای بار جزئی همچنین راهکار(های) کنترل ظرفیت آنهاستکه استاندارد(های) زیادی توسط موسسات مختلف جهانی ممباب موضوع
تالیف شده.متاسفانه درکشور ما ، امر بررسی شرایط سرمایش بحرانی درصنعت تاسیسات تبدیل شده . زیرا جهت چیلرهای ساخت داخل ، نه آزمایشگاه مناسبی جهت تست ظرفیت وجود داشته ، نه راهکار همینطور استاندارد ملی جهت امر تالیف شده .
استانداردهای چیلر تراکمی تنها راهکار جهت استفاده ، انتخاب درست چیلرها درحال حاضر، استنادبه استاندارد(های) بین المللی هستکه هرچند جهت چیلر(های) ایرانی تالیف نشده منتها میتوانند تا حدودی گره گشای مساله فوق باشند .

چیلر خانگی قیمت

AHRI 550-590 معتبرترین استاندارد چیلر(ها) ، می باشد ، استاندارد AHRI توسط موسسه گرمایش و تبرید آمریکا تالیف شده هست .تمرکز استاندارد AHRI جهت چیلر(ها و) هیت پمپهای تراکمی میباشد .گواهینامه استاندارد AHRI میتواند توسط تولیدکنندگان
استانداردهای چیلر تراکمی همینطور منتاژکنندگان دستگاههای تهویه مطبوع ، سرمایشی ، گرمایشی اخذ گردد .استاندارد بین المللی دستگاههای چیلر بنوعی استاندارد Eurovent همچنین استاندارد Ahri میباشد .

چیلرهای تراکمی به لحاظ کاربرد، در دو دسته تهویه مطبوع و برودت صنعتی تعریف می­ شوند:

در سیستم ­های تهویه مطبوع، آب سرد تولیدی چیلر از طریق گردش درون مبدل­ های حرارتی هوایی (کویل) مانند فن­ کویل، کویل هواساز و ایرکولر، جریان هوای خنک مورد نیاز جهت سرمایش فضاهای مسکونی، اداری، تجاری و … را فراهم می­ کند. سپس
بعد از انتقال انرژی (دریافت گرما)، جریان آب به چیلر بازگشته و مجدداً تا دمای استاندارد تهویه (7 درجه سانتی گراد) سرد می ­شود. طی فرایند سرمایش هوا در مبدل حرارتی، گرمای محسوس و نهان محیط (فضای تهویه ­شده)، هردو به هوای سرد خروجی
استانداردهای چیلر تراکمی مبدل، منتقل می­ شوند. به همین علت در مقایسه با سیستم های سرمایش تبخیری (کولر آبی، ایرواشر و زنت) هوای مطبوع و مناسب­ تری حاصل می­ گردد.

کاربرد چیلرهای تراکمی در مصارف برودت صنعتی

آب سرد تولیدی چیلر، جهت خنک­ کاری مکانیزم ­ها و ماشین ­آلات خطوط تولید، در گستره وسیعی از صنایع مختلف استفاده می ­شود. نمونه­ ای از این صنایع عبارتند از: پلاستیک، تزریق و ریخته­ گری، فلزکاری، جوشکاری، ماشین ­ابزار، پتروشیمی، داروسازی،
بهداشت و درمان، تولید و نگهداری مواد غذایی، پرورش ماهی، کاغذ و سیمان، راهسازی و … چیلرهای صنعتی بسته به میزان حساسیت و اهمیت ثبات در فرایند تولید کارخانه و همچنین با توجه به الزامات خنک­ کاری، می­ توانند به صورت مرکزی و یا غیر
مرکزی، جهت تولید آب سرد از 40- تا 3 درجه سانتی گراد بیشتر از دمای مرطوب محیط بکار گرفته شوند.

کاتالوگ چیلر تراکمی آب خنک

EUROVENT تنها نقطه عملکرد برای تعیین راندمان دستگاه را عدد ESEER دستگاه در نظر می گیرد که این عدد حاصل تست دستگاه در یک نقطه عملکرد(شرایط استاندارد EUROVENT) می باشد.
در استاندارد EUROVENT جدول نقشه عملکرد دستگاه در نقاط مختلف عملکرد رسم شده و بر اساس نتایج به دست آمده و عدد IPLV دستگاه تائید می گردد. وجود عدد HPLV تائید شده در ساختمان نقش مهمی در آنالیز مصرف
استانداردهای چیلر تراکمی ساختمان و انتخاب چیلر مناسب دارد.

محدوده ظرفیت صدور استاندارد :

 • محدوده ظرفیت صدور استاندارد در EUROVENT برای چیلر هوا خنک 0-600 KW و فقط با فرکانس 50 HZ
  استانداردهای چیلر تراکمی می باشد.
 • محدوده ظرفیت صدور استاندارد در AHRI برای چیلر هوا خنک 0-2200 KW با فرکانس 50 HZ و 60 HX\Z
  استانداردهای چیلر تراکمی می باشد.
 • محدوده ظرفیت صدور استاندارد در EUROVENT برای چیلر آّب خنک 0-1500 KW و فقط با فرکانس 50 HZ می باشد.
 • محدوده ظرفیت صدور استاندارد در AHRI برای چیلر آب خنک 700-8790 KW با فرکانس 50 HZ و 0-10500 KW برای 60 HX\Z می باشد.

الزامات تست :

 • EUROVENT الزامات عمومی تست و تائیدیه آزمایشگاه به طور عمومی را مشخص می کند.
 • AHRI الزامات تست سیستم های آب خنک و هوا خنک را به صورت جداگانه ارائه می کند که شامل دیاگرام ، چک لیست ها و پروسه های خاص تائید فنی آزمایشگاه می شود که در استاندارد EUROVENT موجود نمی باشد.

استاندارد تست (اروپایی و جهانی):

AHRI با بروز رسانی استانداردهای 550/590 و 551/591 شرایط اقلیمی جهانی را در شرایط صدور استاندارد لحاظ کرده است. (به طور مثال برای هر اقلیم جغرافیایی تست مربوط به آن اقلیم گرفته می شود.)
مقایسه میزان مصرف انرژی بین ساختمان‌های کشور با مقدار متناظر آن در کشورهای توسعه یافته، گویای فاصله زیاد این دو مقدار است که این تفاوت، تجدید نظر اصولی در سیاست‌های مصرف انرژی در بخش
ساختمان را ضروری می‌سازد توجه به عوامل گوناگونی که در میزان مصرف انرژی گرمایشی وسرمایشی ساختمان نقش دارند، در ارائه راهکارهای صرفه‎‌جویی در بخش ساختمان و کاهش مصرف انرژی در بخش خانگی، تاثیر فراوانی می‎گذارد.

مقایسه دقیق انواع چیلر های موجود در بازار

در ادامه برای روشن شدن این مطلب یک نمونه عملی آورده شده است و در آن راندمان چیلرهای جذبی تک اثره و تاثیر دماهای اجزای سیکل بر روی راندمان ، مقایسه فنی و اقتصادی چیلر تراکمی پیچی(اسکرو) و جذبی تک اثره و میزان انرژی
استانداردهای چیلر تراکمی مصرفی، فضای مورد نیاز و هزینه های اولیه و راهبری آنها را مورد مطالعه قرار گرفته است.

کاتالوگ چیلر تراکمی هوا خنک

متاسفانه تاکنون پژوهشی در مورد چیلرهای تراکمی سانتریفیوژ و مطالعه مزایا و معایب آنها نسبت به سایر ماشین ها نشده است. در این مقاله یک ساختمان مسکونی با بار برودتی ۱۰۰۰ تن تبرید در تهران مورد مطالعه قرار داده شد. چهار نوع
استانداردهای چیلر تراکمی چیلر تراکمی سانتریفیوژ دور ثابت و دور متغیر، جذبی شعله مستقیم و پیچی(اسکرو) برای تامین بار برودتی ساختمان در نظر گرفته شد و سیستم سرمایش بر مبنای این ۴ نوع چیلر، طراحی شد.

کاتالوگ مینی چیلر مدیا

[caption id="attachment_5619" align="alignnone" width="150"]خرید چیلر تراکمی خرید چیلر تراکمی[/caption]

میزان مصارف انرژی هر سیستم، هزینه های مصارف انرژی هر سیستم، هزینه خرید و نصب تجهیزات محاسبه شد و مورد مقایسه قرار گرفت. لازم بذکر است که در این ساختمان، امکان طراحی سیستم سرمایشی ساختمان براساس تمامی ۴ نوع
استانداردهای چیلر تراکمی چیلر برای تامین بار برودتی امکان پذیر بوده است.

استانداردهای پمپ:

امروزه برای ساخت تمامی لوازم مورد نیاز انسان، استاندارد وجود دارد. بیش از هر جای دیگر در صنعت، لزوم استاندارد احساس میشود.معیار پذیرش یا رد موضوعات فنی و مباحث علمی، استاندارد است. متخصصینی که زبان استاندارد مسلح
استانداردهای چیلر تراکمی شده باشند، در زندگی کاری کارآمدتر هستند.

استانداردهایی که در بازرسی پمپ ها مورد استفاده قرار می گیرند به شرح ذیل است:

 1. استاندارد API 610
 2. تست پمپ فرآیندی سنگین در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
 3. استاندارد ISO 5199
 4. استاندارد ساخت پمپ سانتریفیوژ کلاس II برای مصارف عمومی
 5. استاندارد ANSI/ASME B 73.1/73.1M
 6. ساخت پمپ سانتریفیوژ افقی برای فرآیند شیمیایی
 7. استاندارد ASNE/ASME B 73.2/73.2M
 8. ساخت پمپ سانتریفیوژ عمودی خطی برای فرآیند شیمیایی
 9. استاندارد NFPA 20
 10. نصب پکیج پمپ آتشنشانی (پمپ سانتریفیوژ)
 11. استاندارد API 674
 12. تست پمپ جابجایی مثبت و رفت و برگشتی
 13. استاندارد API 675
 14. تست پمپ جابجایی مثبت و پمپ های دوزینگ صنایع نفت، شیمیایی و صنایع گاز
 15. استاندارد API 676
 16. پمپ جابجایی مثبت و پمپ روتاری (دنده ای، اسکرو، لوب و پره ای).